021-66760913
خریددوربین‌های دسته دوم
همانند تمامی فناوری‌های دیگر؛ دوربینی که در دست ما قرار دارد نیز روزی از کار خواهد افتاد و این مسئله نه تنها یک خبر وحشتناک برای بودجه یک عکاس است بلکه اگر این اتفاق در میانه انجام یک کار به وقوع بپیوندد؛ مشکلات بسیار زیادی را برای یک عکاس به وجود می‌آورد.
دوربین‌ها دارای طول عمر جاودانه نمی‌باشد و در نهایت در یک زمان از کار می‌ افتد.
به عنوان مثال قانون کلی این است که شاتر دوربین شما در نهایت مستهلک شده و از کار می‌افتد. بسته به نوع و مدل دوربینی که در اختیار دارید؛ طول عمر شاتر شما ممکن است بین ۵۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰ شات باشد.
بعضی از عکاسان در کمال بدشانسی در عدد کمتر از ۵۰۰۰۰ دچار مشکل با شاتر دوربین خود می‌شوند.
و برخی نیز تا بیش از ۵۰۰۰۰۰ شات با دوربین خود عکس می‌گیرند و مشکلی را مشاهده نمی‌کنند.
به همین دلیل آگاهی از تعداد عکس‌های به ثبت رسیده با یک دوربین بسیار اهمیت داشته و عکاس باید از آن اطلاع داشته باشد.
نکته که جدید باب شده با بالا رفتن قیمت؛ افرادی که کارشان آفیش دوربین بوده اقدام به فروش می‌نمایند.
که حتما حتما در خرید این مورد دقت بیشتر شود چون دیگر تعداد شات دوربین مبنا نمی‌باشد.
چرا که اولا شما وقتی دوربین خرید می‌کندنهایت دوربین دست یک الی دو نفر بوده که چون جنس خودشون بوده دلسوزتر دوربین را نگه داشتند.
ولی در مورد دوربین‌های آفیش دوربین دست. بینهایت افراد با بدترین نوع استفاده قرارگرفته. که خریداین نوع دوربین‌ها ریسک بزرگی می‌باشد
پس پیشنهاد می‌دهم در خرید دوربین‌های دسته دوم دقت نمایید.
منبع: http://karkiastudio.ir/