021-66760913
ابزارهای ایلوستریتور
به‌عنوان یک گرافیست شما باید درکی کاملی از ترسیم و نقطه خط در گرافیک داشته باشید.
در دوقسمت درمورد منطق رسم و نقطه خط در ایلوستریتور صحبت می کنیم.
Line tool
این ابزار جزو ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای ایلوستریتور می‌باشد.
که چهار زیرمجموعه بانام‌های زیر دارد
Arc toll, Spiral toll, Rectangular grid, polar grid
خود این ابزار کار رسم خط راست را انجام می‌دهد.
شما می‌توانید با کشیدن یا یک کلیک بر روی آرت بورد این خط را در اندازه‌های مورد نظر خود رسم کنید و اگر خواستید می‌توانید آن را نیز ویرایش دهید.
Arc toll 
با این ابزار می‌توانید خط‌هایی به شکل خط ربع دایره بکشید.
مانند ابزار Line tool  می‌توانید با کشیدن یا کلیک بر روی صفحه این خط را رسم کنید.
بگذارید بیشتر با تنظیمات این ابزار آشنا شویم:
در قسمت length x می‌توانید طبق محور x در نمودار مختصات آرت بورد خطتان را جابه‌جا کنید.
در قسمت length y  می‌توانید طبق محو y  در نمودار مختصات آرت بورد خطتان را جابه‌جا کنید
در قسمت type  می‌توانید شکلتان را در حالت باز یا بسته قرار بدهید
در قسمت base along  می‌توانید موقعیت خطتان را از محور x  به y و بالعکس عوض کنید.
در قسمت slope می‌توانید نرمی و شکستگی خطتان را تنظیم کنید.
چون هنوز به ترسیم اشکال و معرفی پنل ها نرسیده‌ایم بخش fill را توضیح نمی‌دهیم.

منبع: امیر پرینت