021-66760913
کد: 22-650
نام محصول: کیف پول
توضیحات: کیف جیبی طرح چرم، دارای چندین برگ طلق مات جهت جای کارت، دارای انواع جای کارتی داخل کیف