021-66760913
کد: 12-650
نام محصول: کیف پول
توضیحات:  کیف پالتوئی طرح چرم ، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای دو محفظه جهت اسکناس، دارای یک قسمت با طلق جهت نگهداری عکس