021-66760913
کد: 09-650
نام محصول: کیف پول
توضیحات:  کیف پالتوئی طرح چرم ترمو، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای چندین محفظه جهت اسکناس، دارای یک قسمت با طلق جهت نگهداری عکس