021-66760913
کد: 23-630
نام محصول: فولدر همایش و سمینار
توضیحات: فولدر کشدار طرح چرم با یادداشت،سایز A5 ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت