نام محصول: دفاتر فنر دوبل سلفونی (جلد سخت) فانتزی
کد محصول: 207
توضیحات: 100 برگ - 10 طرح- کاغذ 70 گرم- یووی اکلیل