نام محصول: دفاتر فنر دوبل سلفونی (جلد سخت) کلاسیک
کد محصول: 208-209
توضیحات: 100 و 200 برگ - 5 طرح - یووی