جستجو :
افراد ثروتمند طول عمر بیشتری دارند؟ 1397/11/6
محققان اظهار کردند: میزان ثروت در افزایش امید به زندگی افراد تاثیر زیادی ندارد...
چطور از روزمرگی رها شویم؟ 1397/11/6
هر یک از ما هر روز تقریبا ۱۰ تا ۱۲ ساعت از زندگی خود را به کار اختصاص می‌دهیم. زمان آن است که از خود بپرسیم «آیا این همان کاری است که می‌خواهم انجام دهم یا کاری است که باید انجام دهم؟»..
چین در پی تسخیر صنعت چاپ جهان 1397/11/6
در دنیای امر دیگر کمتر صنعتی را بتوان یافت که چینی‌ها آن را از آن خود نکرده باشند و یا دست کم، وارد آن نشده باشند.
کسادی و رخوت در صنعت چاپ 1397/11/6
روزهای پایانی سال معمولابه دلیل چاپ و آماده‌سازی کتاب برای نمایشگاه کتاب تهران و چاپ سررسید برای چاپخانه‌داران روزهای پرکار و پردرآمدی است اما این‌روزها نه تنها در چاپخانه‌‌ها خبری نیست؛ بلکه کسادی و رخوت اهالی این صنعت را دربرگرفته و چاپخانه‌داران ناامید از تعطیلی و تغییر کاربری می‌گویند.
چاپ امنیتی چیست ؟ در چه موضوعاتی کاربرد دارد؟ 1397/11/6
روش های جدید چاپ امنیتی آشنایی با روش های جدید چاپ امنیتی مواد مصرفی، آماده‌سازی، چاپ و تکمیل پول اسکناس ، چک ، چک پول اسناد و اوراق بهادار در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران دراین نوشته می توانید روش های چاپ پول ، چاپ اسکناس ، چگونه پول چاپ میشود ، چاپ اسکناس چگونه است ، بهترین راه چاپ پول ، چاپ پول چگونه است ، دستگاه چاپ پول ، دستگاه چاپ اسکناس را به خوبی یاد بگیرید .
|<<876>>|